Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské : Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

AKTUÁLNĚ: Prohlášení synodu ČCE k současné situaci...

ZVEME VÁS...

 

bohoslužba svícen Železný Brod

Citát týdne

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých

Izajáš 58,11

 

Opravujeme střechu

Od roku 2012 opravujeme střechu našeho sborového domu. Celkový rozpočet na opravu střechy je 2 700 000 Kč.

To je opravdu nad naše možnosti, proto se obracíme s žádostmi o nejrůznější dotace a vyhlížíme štědré dárce. Díky dotacím Libereckého kraje, Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, Města Železný Brod a dárcům jsme doposud „utratili“ 1 871 760,49 Kč.

Případným dárcům slouží náš účet: 27-0550190267/0100


Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider
Fotografie pro Slider