Navigace

Obsah


 

Datum Jméno kazatele
23.1.2022 Ondřej Halama, staršovstvo, možná SVP 
30.1.2022 Ses. Dita Bašková
6.2.2022  Br. S. Slavka
    
   

 


Biblické hodiny:  každý 2. a 4. týden v měsíci.  14.1.2022, 28.1.2022,
11.2.2022 a 25.2.2022 vždy v 17 hodin.