Navigace

Obsah

Návštěva v Ochranově 17.6.2022

17.6.2022 jsme se v počtu 8 členů našeho sboru účastnili oslav 300 let od založení města Ochranova

17.6.2022 jsme se v počtu 8 členů našeho sboru účastnili oslav 300 let od založení města Ochranova. Účast při zahájení oslav byla obrovská. Velké štěstí pro nás byla ses. Beninga Carstens, která se nám věnovala. Prohlédli jsme si ještě prázdný, až na detaily obnovený , zcela bílý velký sál,  ses. Benigna nás seznámila s jeho historií. Prohlédli jsme si další prostory, vystavený materiál. Potom jsme se vydali na nedaleký starý hřbitov. Účastnili jsme se oficiálního zahájení už v plném velkém sále. Hudbou doprovázely varhany a kvartet safoxonů. Vlastní zahájení a srdečné přivítáni proběhlo venku u zbytku původní zdi se zvonem. Přivítal nás všechny farář Peter Vogt s manželkou Jill. Doprovázeli známí trubači. Společně jsme si zazpívali. V podvečer jsme se všichni, s trubači v čele a na konci velkého zástupu, vydali pěšky na místo, kde byl poražen první strom při založení Ochranova. Je to místo na pozemku věnovaném hrabětem Zinzendorfem emigrantům z Čech. A tady začíná Obnovená Jednota bratrská. Za nás vystoupila s pozdravem ses. Jana Uhlířová a s kurátorkou ses. Marcelou Pallovou předaly dar, skleněný bílý krystal s rytinou beránka a datem výročí.