Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

obr.1obr.2obr.3

Aktuality

26.03.2020

Nedělní setkání na dálku

informace o nedělních setkání na dálku

Detail Aktuality

21.03.2020

Vysílané evangelické bohoslužby s obrazem

Sledujte živé i natočené bohoslužby z řady sborů.

Detail Aktuality

21.03.2020

Zamyšlení v neděli 22.3.2020

V neděli 22.3. od 9-10 hodin v době shromáždění se budeme doma zamýšlet, myslet na všechny a číst si 1. a 2. pašije.

Detail Aktuality

14.03.2020

BOHOSLUŽBY ani BIBLICKÉ HODINY se až do odvolání v našem železnobrodském sboru nekonají

BOHOSLUŽBY ani BIBLICKÉ HODINY se až do odvolání v našem železnobrodském sboru nekonají

Detail Aktuality

09.03.2020

Návštěva z USA z Betlehemu v Pennsylvanii

Ve středu 19.2.2020 jsme v našem sboru přivítali návštěvu z USA z Betlehemu v Pensylvanii.

Detail Aktuality

11.11.2019

Seznam kázání

Pro přehlednost, jsme přidali do sekce "O nás" tabulku kazatelů dle týdnů.

Detail Aktuality

30.06.2017

Oprava střechy

Na podzim 2016 jsme kompletně opravili střechu našeho sborového domu.

Detail Aktuality

Fotogalerie

EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Ve středu 22.1.2020 se uskutečnilo ekumenicke setkáním u katolíků v Žel. Brodě.

Živý Betlém 2019

Živý Betlém 2019

20.12.2019 jsme již po deváté provedli představení "Živý Betlém". Provázela nás hvězda v osobě br.Matouše Jalušky. Jeho radostný úvod o události v Betlémě se přenesl na všechny přítomné , dobrá nálada vydržela až do konce. Zpívali jsme s chutí všechny koledy, co máme k dispozici. Všichni účinkující včetně náhradníků svoje role zvládli. Ježíšek křičel silně, ale nevadilo to. Drobné nedostatky zanikly ve všeobecném veselí. Jen vedoucí adventní hvězda cestu v pořádku nevydržela. Občerstvení a obsluha byly výborné. Všem patří velký dík.

Přijetí do našeho sboru - Hanna Friede

Přijetí do našeho sboru - Hanna Friede

15.12.2019 byla přijata do našeho společenství sestra Hanna Friede. Byla to radostná chvíle. Hanna je velmi společenský a příjemný člověk, mimo jiné hraje na flétnu. Její přítomnost ve sboru je pro nás velkým obohacením.

 1. adventní neděle

1. adventní neděle

30.11.2019 v předvečer Adventu jsme se sešli při i rozsvícení adventní hvězdy na věži. Další den, na 1. adventní neděli, jsme měli slavnostní bohoslužebné shromáždění ve velkém sále.