Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

obr.1obr.2obr.3

Aktuality

11.11.2019

Seznam kázání

Pro přehlednost, jsme přidali do sekce "O nás" tabulku kazatelů dle týdnů.

Detail Aktuality

16.06.2019

Shromáždění v neděli svaté Trojice 16.6.2019

Na shromáždění 16. 6.2019, v neděli svaté Trojice, kázala sestra Benigna Karsten z Ochranova. Použila k zamyšlení text Pavlova listu k Korintským o Boží milosti a lásce pro každého z nás. Přinesla pro nás pozdravy z Ochranova. U kávy jsme pohovořili o možné návštěvě Ochranova a jejich sbor pozdravujeme. Na shromáždění nás bylo kolem 30. včetně návštěvy z Rovenska a Ujkovic.

Detail Aktuality

30.06.2017

Opravujeme střechu

Střecha hotova! Celkové náklady jsou 3.153.326 Kč!

Detail Aktuality

21.11.2015

Prohlášení synodu ČCE k současné situaci

Nebojte se a zmužile sobě počínejte!

Detail Aktuality

Fotogalerie

Den díkůvzdání - poděkování za úrodu

Den díkůvzdání - poděkování za úrodu

6. října jsme ve sboru oslavili Den díkůvzdání-poděkování za úrodu.

Bohoslužba v Tesařovské kapli

Bohoslužba v Tesařovské kapli

Dne 28.7. jsme se sešli i ostatními bratry a sestrami v Tesařovské kapli v Kořenově, kde nám posloužil bratr Pavel Kameník.

Natírání plotu u našeho sboru

Natírání plotu u našeho sboru

19.7. jsme natirali plot, máme hotovou polovinu. Děkujeme: Jiří Šťastný, Blanka Pallová, Marcela Palová,Anna Pallová a Jaroslava Loumová.

Husovy oslavy - Kalich

Husovy oslavy - Kalich

Dopolední kázání na Husův den,ve sboru JB v Železném Brodě měl br. Firbas na text Janova evangelia 8,31-36. V textu zaznívá modlitba Mistra Jana Husa. Bylo nás celkem 37, našich členů a hostů z okolních sborů. Po shromáždění jsme měli společný oběd, krátký odpočinek a většina se vydala na Kalich. Na odpolední shromáždění Husova dne na Kalichu se sešlo možná cca 100 účastníků, občas se zastavovali a naslouchali procházející turisté. Program byl zajímavý, obohacující, vztahující se k osobě Mistra Jana Husa k jeho životu a postojům, které se nás dotýkají i dnes. Promluvil br. Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. na téma Pavlova listu k Timoteovi a br. Joel Ruml, emeritní synodní senior ČCE na téma „Jak promlouvá Mistr Jan Hus k dnešku“ .