Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

obr.1obr.2obr.3

Aktuality

25.06.2023

Pozvánka na Kalich 2023

Srdečně zveme všechny na každoroční shromáždění k Husovu dni. Program je na přiloženém plakátu. Malé pohoštění pro účastníky dopoledního a odpoledního programu bude připraveno ve sboru v Železném Brodě.

Detail Aktuality

19.12.2021

Setkání ve sboru místo provedení Živého Betléma

Setkání ve sboru místo provedení Živého Betléma

Detail Aktuality

02.12.2021

1. adventní neděle 28.11.2021

Adventní hvězdy na věži sborové budovy a ve velkém sále svítí !

Detail Aktuality

21.11.2021

Program pro vánoční svátky 2021

Přečtěte si program pro svátky vánoční.

Detail Aktuality

13.10.2021

Oprava okapu

Br. Stanislav Najman opravil v září 2021 na dvou místech poškozený okap na střeše sborové budovy.

Detail Aktuality

03.10.2021

Návštěva u ses. Alžběty Polákové

22.9.2021 jsme navštívily ses. Alžbětu Polákovou v pečovatelském domě ve Vysokém n.J.

Detail Aktuality

05.04.2021

Slavnostní velikonoční bohoslužba - 4.4.2021

I za těchto omezených podmínek se slavnostní velikonoční bohoslužba dne 4.4.2021 vydařila.

Detail Aktuality

29.03.2021

Kácení stromů u sboru

V období od 20. do 26.3.2021 byly poraženy tůje na severní straně kaple...

Detail Aktuality

Fotogalerie

Husův den 2.7.2022

Husův den 2.7.2022

Odpolední setkání na Husově dni 2.7.23 ve skalách na Kalichu u Besedic.

Volba kazatele našeho sboru

Volba kazatele našeho sboru

Volba kazatele 4.6.2023

Hod Boží velikonoční

Hod Boží velikonoční

V neděli 9.4.2023 jsme oslavili Hod Boží velikonoční v našem sboru. Kázáním a vysluhováním Svaté večeře Páně posloužil br. Svetozár Slavka. Účastnilo se celkem 23 členů a hostů.

Liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách nad Jizerou

Liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách nad Jizerou

V neděli 9.4.2023 po 6 hodině ráno se 7 členů účastnilo liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách nad Jizerou, kde jsme vzpomenuli na našeho zesnulého kazatele Jiřího Polmu. Liturgii vedl br. Jiří Šťastný. Cestou zpět nám připravila snídani ses. Hana Friede v Jablonci nad Jizerou.