Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

obr.1obr.2obr.3

Aktuality

24.07.2020

Oznámení úmrtí - Lída Vacková

Vážení bratří a sestry. K svému Pánu odešla nečekaně naše milá sestra Lída Vacková, a to v pondělí 20.7.2020, ve věku 77 let.

Detail Aktuality

04.06.2020

Setkání o svatodušní neděli 31.5.2020

Sešli jsme se opět v našem sboru o svatodušní neděli.

Detail Aktuality

24.05.2020

Obnovené nedělní shromáždění

oznamujeme opětovné konání nedělních setkání v našem sboru.

Detail Aktuality

28.04.2020

Vzpomínka na našeho kazatele - Jiřího Polmu

Dnes 28. 4. 2020 vzpomínáme 2. výročí , kdy náš kazatel, bratr Jiří Polma, odešel ke svému Pánu. Vzpomínáme s vděčností na jeho působení, milou povahu, vřelý osobní vztah k celému společenství. za celé společenství - sbor Jednoty bratrské v Železném Brodě.

Detail Aktuality

21.03.2020

Vysílané evangelické bohoslužby s obrazem

Sledujte živé i natočené bohoslužby z řady sborů.

Detail Aktuality

14.03.2020

BOHOSLUŽBY ani BIBLICKÉ HODINY se až do odvolání v našem železnobrodském sboru nekonají

BOHOSLUŽBY ani BIBLICKÉ HODINY se až do odvolání v našem železnobrodském sboru nekonají

Detail Aktuality

09.03.2020

Návštěva z USA z Betlehemu v Pennsylvanii

Ve středu 19.2.2020 jsme v našem sboru přivítali návštěvu z USA z Betlehemu v Pensylvanii.

Detail Aktuality

11.11.2019

Seznam kázání

Pro přehlednost, jsme přidali do sekce "O nás" tabulku kazatelů dle týdnů.

Detail Aktuality

30.06.2017

Oprava střechy

Na podzim 2016 jsme kompletně opravili střechu našeho sborového domu.

Detail Aktuality

Fotogalerie

Bohoslužba v Tesařovské kapli

Bohoslužba v Tesařovské kapli

Dne 26.7. jsme se sešli i ostatními bratry a sestrami v Tesařovské kapli v Kořenově, kde nám posloužil bratr Matouš Jaluška.

Husův den na Kalichu u Besedic  5.7.2020

Husův den na Kalichu u Besedic 5.7.2020

Na dopoledním shromáždění v našem sboru 5.7.2020 nám kázáním posloužila ses. Hana Jalušková. Sešlo se nás celkem 32 členů a hostů . Poté se podával oběd, káva, čaj, pečivo.

NOČNÍ KALICH 4.7.2020

NOČNÍ KALICH 4.7.2020

V sobotu 4.7. se nás 9 vypravilo skalním bludištěm u Besedic do skalní „modlitebny“ k noční pobožnosti.

Kázání v neděli 7.6.2020

Kázání v neděli 7.6.2020

V neděli 7.6. 2020 kázala v Žel.Brode , kazatelka Hana Jalušková