Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě! Někteří z vás jej znají podle dřívějšího názvu: sbor Jednoty bratrské. Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské.

Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D).

Náš sborový dům je v Komenského ulici  603 (část Brodec).

Naše bohoslužebná shromáždění  se konají v neděli v 9 hodin. Biblické hodiny (mimo prázdnin) v pátek v 17 hodin. Jsou otevřená všem zájemcům.

Protože máme ze všech sborů největší modlitebnu, konají se u nás i celoseniorátní akce. Každoročně je to Husův den na začátku července. Setkání českých a německých  partnerských sborů se u nás koná každé dva roky.

Snažíme se o to, aby příchozí našli v našem sboru  srdečné, otevřené společenství. Uvítáme i vás, naše dveře jsou otevřené. Přivítáme i vaše případné otázky.

obr.1obr.2obr.3

Aktuality

07.07.2019

Husův den na Kalichu u Besedic

Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská) v Železném Brodě zve na S H R O M Á Ž D Ě N Í v neděli 7. července 2019 v 15 hodin. Bohoslužebné kázání bude mít Matouš Jaluška a přednášku „Jak promlouvá Mistr Jan Hus ke dnešku” prosloví Joel Ruml-emeritní synodní senior ČCE

Detail Zveme Vás

30.06.2017

Opravujeme střechu

Střecha hotova! Celkové náklady jsou 3.153.326 Kč!

Detail Aktuality

21.11.2015

Prohlášení synodu ČCE k současné situaci

Nebojte se a zmužile sobě počínejte!

Detail Aktuality

Fotogalerie

Hod Boží Velikonoční 2019

Hod Boží Velikonoční 2019

Hod Boží Velikonoční

Velikonoční liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách n. Jizerou 2019

Velikonoční liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách n. Jizerou 2019

Velikonoční liturgie Vzkříšení na hřbitově v Pasekách n. Jizerou

Hod Beránka 2019

Hod Beránka 2019

Hod Beránka 2019

Den České misijní provincie Unitas Fratrum - Ochranovského seniorátu

Den České misijní provincie Unitas Fratrum - Ochranovského seniorátu

Hlavní přednáška byla na téma "identita české misijní provincie v rámci světové Jednoty bratrské a ČCE."