Navigace

Obsah

O nás

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě
(Jednota bratrská)

Začátek sboru Jednoty bratrské (JB) v Železném Brodě (ŽB) se odvíjel od misijní práce kazatele Josefa Sequense z Nové Paky a Františka Chlebouna z Turnova. (F. Chleboun byl misionář JB v Jižní Africe. Před 1. světovou válkou přijel do Evropy na dovolenou a válka mu zabránila vrátit se zpět. Byl kazatelem v Turnově a tady také vydával na podporu misie časopis Radostné poselství a konal četné přednášky po celé republice.) První pobožnosti se konaly po rodinách.

Sborový důmSbor JB v ŽB byl ustaven v r. 1920, prvním kazatelem byl Bohumil Vančura. V době přestupového hnutí „pryč od Říma“ mnozí hledali novou církev. Na svatodušní svátky v r. 1920 na „táboru lidu“ ve skalách na Kalichu u Besedic se přihlásilo 500 lidí do Jednoty bratrské po kázání Václava Vančury z Mladé Boleslavi (od r. 1946 první biskup obnovené JB v Čechách). V krátkém čase měl sbor přihlášených přes 2000 členů v ŽB a okolí. Bylo nutno zajistit vlastní budovu pro sborový život. 1. května 1924 se konala velká slavnost položení základního kamene (to už ale byly vybudovány základy). V srpnu 1925 byl sborový dům otevřen (bez severního křídla, které ještě není dosud dostavěno z finančních důvodů). Sbor se stavbou značně zadlužil a hrozilo, že nová stavba bude prodána v dražbě a přeměněna snad na kino.

V r. 1932 odešel B.Vančura do Prahy a na jeho místo přišel František Timotheus Petr. Dovedl si získat mnoho spolupracovníků, z nich později byli kazatelé na samostatných sborech. Během 2. světové války na popud mladého Amedea Molnára byla založena „Bratrská škola“: jazykové, teologické, hudební a literární vzdělávací kurzy pro mládež. Vyučovalo se náboženství na mnoha školách v okolí, sbor měl silné kazatelské stanice.

Velké zadlužení sboru se podařilo anulovat v r. 1944 po přednáškových cestách F.T. Petra po Švýcarsku. Do věže byl zavěšen skleněný zvon – dlouho však nevydržel, praskl při náhlých změnách teploty v zimě. Na jeho místo byl zavěšen zvon ze zrušeného německého sboru JB v Hečivaldě na severní Moravě.

Po válce se mnoho členů odstěhovalo do pohraničí, některé kazatelské stanice se osamostatnily. Sbor se citelně početně zmenšil. Také politické poměry odlákaly sboru mnoho vlažnějších členů.

V r. 1953 sbor získal staré varhany, které kdysi sloužily jako doprovod k němým filmům v kině. Své jméno jim později propůjčil Albert Schweitzer, s nímž JB udržovala kontakty. V té době už existoval silný sborový pěvecký soubor.

V r. 1972 přišel do sboru nový kazatel Miroslav Hloušek. Se svou manželkou udržovali kontakty se zahraniční JB a do ŽB začalo jezdit více návštěv ze zahraničí. Byly navázány partnerské kontakty s německými sbory Ochranov (Herrnhut) a Bad Boll.

V roce 1996 přišel jako kazatel do sboru Jiří Polma. To již Jednota bratrská procházela svou vnitřní krizí. Vyvrcholila synodem 1999, který zrušil pět sborů JB, mezi nimi i Železný Brod. Kazatel zůstal na svém místě, sbor se scházel sice ve své modlitebně, ale ta byla bez vědomí sboru přepsána do vlastnictví Úzké rady JB. Od 1.1.2000 sbor patří do Ochranovského seniorátu při ČCE a stal se sídlem seniora do r. 2011. V r. 2007 se podařilo sborovou budovu znovu odkoupit do sborového vlastnictví.

Nyní sbor čítá 250 členů v ŽB a okolí, aktivních je z nich asi desetina. Přesto sbor žije vědomím, že tu má své místo (a snad i budoucnost) a snaží se prohlubovat sborovou sounáležitost členů. Začali jsme s velkou opravou celého střešního pláště (rozpočet 2.700.000 Kč). 

Od r. 1988 konáme k Husovu dni ekumenická shromáždění ve volné přírodě na Kalichu u Besedic, od r. 2008 také „noční Kalich“ ve skalní modlitebně v noci (kde se podle tradice v době protireformace scházeli tajní nekatolíci). Od r. 2011 před Vánoci děláme „živý Betlém“, zapojujeme se do Noci kostelů. (2012)

Pravidelná bohoslužebná shromáždění se konají každou neděli v 9 hodin a jsou přístupná široké veřejnosti.

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě má od 1.10.
nového kazatele Mgr. Jana Hrudku.

Do Železného Brodu přichází po pěti letech služby na Vysočině v Telecím u Poličky. Avšak
původně je z nedaleké Jaroměře.
Jan Hrudka zde měl slavnostní pověření do služby kazatele, tzv. instalaci, a to v neděli
19.11. od 14 hod. v modlitebně Jednoty bratrské.