Navigace

Obsah

Ekumenické shromáždění

Ekumenické shromáždění konané 25.1.2019

Tématem k bohoslužbě byl text z Deuteronomia / 5.kniha Mojžíšova/, 16,18-20.   " budeš usilovat o spravedlnost a jen spravedlnost " . Spojoval nás hlavně zpěv. Po bohoslužbě bylo malé pohoštění, poseděli jsme, pohovořili, seznámili se. Za Jednotu bratrskou kázal Ondřej Halama, Jan Jucha - za Římskokatolickou farnost Železný Brod , pravoslavný kněz ze Železného Brodu – Josef Brožek a host za jablonecké starokatolíky ThDr. Karel Koláček.