Navigace

Obsah

Poděkování za úrodu 3.10.2021

3. října jsme ve sboru oslavili Den díkůvzdání-poděkování za úrodu.

3.10.2021 jsme poděkovali za úrodu, oslavili jsme  Den díkůvzdání. Kázáním posloužila ses. Hana  Jalušková. Na housle zahrály solo malá Anetka Šírová a  také 2  dívky , odchovanky br. Hlubučka. Na varhany doprovázela ses. Marcela Pallová, na flétnu ses. Hana Friede. Byl to hezký  zážitek. Jako obvykle byla pod kazatelnou výstavka plodů přírody i lidských rukou. Po shromáždění byla vysluhována Svatá večeře Páně. Bohoslužby se účastnilo 27 lidí. Později jsme poseděli u pohoštění, které připravil br. Hlubuček a členky sboru. Bylo vidět, že řada členů se nějakou dobu neviděla, hodně se debatovalo, plánovalo. Byl to příjemný slunečný den, plný dojmů z křesťanského společenství.