Navigace

Obsah

Husův den 3.7.2022

Tradiční Husův den 3.7.2022, začal dopoledním kázáním ses. Hany Jaluškové v železnobrodském sboru.

Vzpomínku na  mistra Jana Husa jsme v sobotu 2.7.2022 tradičně zahájili " Nočním Kalichem" ,kterého se účastnilo 40 lidí, krom známých přijeli  baptisté z Liberce. Krátkou rozpravu měl br. O.Halama, který také vysluhoval Svatou večeři Páně. Při návratu někteří bloudili ve skalním bludišti, bylo veselo, příjemný, teplý večer, hezký zážitek
 Husův den v neděli 3.7.22 byl zahájen bohoslužbou ve sboru v Železném Brodě, sloužila ses. Hana Jalušková. Účast 42 členů a hostů. Po obědě a občerstvení se program přesunul do skalního areálu na Kalichu u  Besedic. Komentoval ho br. Ondřej Halama, který zahájil kázáním o životní cestě  mistra Jana Husa.  Na téma " Biblické vzory Jana Husa"  měl přednášku br. Matouš Jaluška.  Účast v neděli byla letos trochu nižší, kolem 40, program velmi hodnotný, hodně oslovující každého z nás. Z Ochranova přijela ses. Benigna Carstens, která se při zpáteční cestě ještě zastavila ve sboru, kde jsme si v malém počtu hezky pohovořili. Počasí nám vydrželo, užili jsme si pobytu v přírodě. Dík všem, kteří se na programu jakýmkoliv způsobem zasloužili.