Navigace

Obsah

Sborový dopis 2020

Typ: ostatní
beránek božíSborový dopis 2020
Ochranovský sbor při ČCE/ Jednota bratrská/
Komenského 603 , 46822 Železný Brod

Sborový dopis 2020

Ochranovský sbor při ČCE/ Jednota bratrská/

Komenského 603 , 46822 Železný Brod

www.jbzb.cz

číslo účtu : 27-0550190267/0100

Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.  / Lukáš 2,12/

 

Milé sestry, milí bratří, vážení přátelé, opět se přiblížil Advent, začátek křesťanského roku. Všichni sobě i všem přejeme radost, klid, lásku a Boží požehnání. Letošní rok je hodně náročný a složitý, naplněný potížemi, někdy i smutkem.  A tak ať se nám podaří do našeho světa přinášet dobré myšlenky, dobré skutky, dobré vztahy a vzájemnou pomoc. Přejeme vám všem požehnané a radostné Vánoce!

Letošní adventní a vánoční program našeho křesťanského společenství jsme uvedli na našich www stránkách, jak to bylo při nařízeních a omezeních časově umožněno. Tady uvádíme jen krátký přehled. V předvečer Adventu dne 28.11.20 se sejdeme při tradičním „Rozsvícení adventní hvězdy“ v 17 hodin před sborovou budovou. Promluví ses. Jana Uhlířová a ses. Marcela Pallová zahraje na dálku chorál Hosana na varhany. Trochu si zazpíváme, pomodlíme se a rozejdeme.  Na 1. adventní neděli 29.11.20 v 9 hodin ve velkém sále nám kázáním poslouží br. S. Slavka. Na 2. adventní neděli 6.12.20 bude kázat ses. H. Jalušková, bude vysluhována večeře Páně.  A na 3. adventní neděli 13.12.20 bude kázat br. O. Halama a bude staršovstvo. Dále není ještě rozhodnuto. Moc nás mrzí, že situace nedovoluje provést Živý Betlém, bylo by to 10. představení. Předpokládáme, že bohoslužba 20.12.20 a  25.12.20 na Hod Boží vánoční bude opět ve sboru.  Změny budou uvedené na www stránkách a ve skříňce před sborovou budovou.  

Pokusíme se  nyní zavzpomínat na průběh letošního roku, co se uskutečnilo, nestihlo, muselo se omezit a jak jsme se s omezeními vyrovnali. Všichni si uvědomujeme, že jde o rok pro nás všechny nesmírně obtížný, zatížený koronavirovou pandemií, nutností dodržovat řadu omezení a nařízení.  Narušen byl pravidelný sled bohoslužeb, biblických hodin i některých aktivit, které pro nás byly tak trochu památeční, historické, na které jsme se těšívali, společně je prožívali a společně jsme se radovali z Božího slova a setkávání nad ním. Pokusím se začít od počátku roku 2020.

Bohoslužebná shromáždění probíhala začátkem roku 2020 jako obvykle, vždy v neděli v 9 hodin. Vzhledem k omezením a nařízením při pandemii Covidu – 19,  byla od poloviny března  shromáždění zastavena  a uskutečněna internetovou formou.  A to v časech, na které jsme byli zvyklí.  Bylo to náročné, ale podařily se tak uskutečnit i pašije a kázání na Hod Boží velikonoční. Na zajištění tohoto provozu se nejvíce zasloužil br. J. Šťastný, který texty kázání rozmnožoval a rozesílal, také rozvážel do poštovních schránek pro ty členy, kteří nevlastní internet. Texty kázání br. Polmy poskytla ses. Uhlířová. Oběma velmi děkujeme. Tak jsme byli spojeni textem i hlubokým zážitkem. Bohužel se neuskutečnil Hod beránka na zelený čtvrtek, ani liturgie  „Vzkříšení „, setkání ráno na hřbitově na velikonoční neděli. Od června 2020  se situace uvolnila a po čtyři letní měsíce se konala shromáždění jako obvykle v neděli dopoledne  ve sborové budově, také 1x ve sboru v Koberovech a 1x jsme bylo výjezdní shromáždění na kostelíčku na Kořenově. A právě tato shromáždění nám ukázala, jak se navzájem potřebujeme, jak k sobě patříme. Nespěchali jsme domů, zůstali spolu při rozhovorech, občerstvení. Jen by nás mohlo být více. 11.10.20 proběhla s omezením počtu osob, zpěvu  a posezení poslední nedělní bohoslužba ve sborové budově. Sloužil br. Jaluška. A jeho zásluhou pokračovaly bohoslužby od 18.10.20 opět internetovou formou a  zasíláním textů domů podobně jako na jaře. Br. Jaluška sám nabídl připravit kázání, rozpravy a zamyšlení, také jejich rozesílání. Tak jsme se mohli v duchu setkávat, zamýšlet se nad biblickými texty a jejich výkladem. To je pro nás obrovská pomoc. Velké poděkování br. M. Jaluškovi. Také br. J. Hlubučkovi a br. Šťastnému, kteří se podílejí na doručování textů ve vytištěné podobě těm, kteří nevlastní internet. Takto až do 29.listopadu,  kdy se setkáváme opět ve sborové budově.

Přes problémy se řada setkání uskutečnila.

Začátkem února se náš sbor účastnil Modlitební stráže. 22.1.2020  se 6 členů našeho sboru účastnilo Ekumenické bohoslužby, tentokrát u katolíků / kostel sv. Jakuba většího v Žel.Brodě/. Za nás měl krátké sdělení br. J. Hlubuček.

19.2.2020 jsme u nás krátce přivítali návštěvu 8 členů sboru Moravian churche z Betlehemu v Pensylvanii v USA. Všichni korejského původu. Cestovali po stopách Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě. Za špatného počasí prošli areál na Kalichu a zastavili se zde  na kávu, čaj, pečivo. Bylo to trochu náročné, ale velmi milé a neobvyklé setkání.

Přes problémy a nejistotu jsme připravovali Husův den na Kalichu  u Besedic 5.7.2020.  Podařil se i Noční Kalich 4.7.20 ve skalní modlitebně.  Rozsvítili jsme si lampy a zazpívali. Odpolední nedělní program Husova dne moderoval br. O.Halama a velmi zajímavou přednášku o Husovu pojetí pravdy, citátu „pravda vítězí“ a ohlasech na téma pravdy v novodobých dějinách našich i evropských, měl br. M. Šimek ze sboru ČCE ve Mšeně u Mělníka. Velmi živé téma i pro dnešek. Přednáška je vydána písemně v 3. čísle Nových bratrských listů 2020.  Přijeli také 2 zástupci z Ochranova.

Letos se uskutečnily v našem sboru 2x  křtiny. Ses. Hana Jalušková pokřtila 30.8.20 malou Gabrielu Annu Lubasovou a 27.9.20 trochu většího Antonína Kratochvíla. Byl to moc hezký a radostný zážitek.

Byly i smutné chvíle. 13.2.20 nás opustil br. Květoslav Plíva, ve věku skoro 86 let.  Br.Plíva byl letitým členem Jednoty bratrské zde, členem staršovstva, kurátorem a také fotografem různých aktivit sboru, nahrával zpěv pěveckého sboru. Byl velkou pomocí kazatelů. Byl také jedním z posledních Polubňáků. Za všechno mu děkujeme. 13.2.20 nás  opustila ses. Jaroslava Šulcová z Liberce ve věku 86 let. Patřila také k Polubňákům. 20.7.20 odešla náhle ke svému Pánu ses. Ludmila Vacková. Bylo jí 77 let. To jsme nečekali. Lída patřila ke sboru Jednoty bratrské v Žel. Brodě od narození přes křest, konfirmaci, dětské besídky, pěvecký sbor, všemožné aktivity. Byla tichá, nenápadná, svědomitě se starala o naše účetnictví.

Hodně práce nám dá udržování velké budovy sboru. Není dokončena oprava zevního pláště a zadního schodiště, je poškozený okap. Dokončení opravy je přislíbeno ještě na letošní rok. Nedokončené je také plánované a povolené odstranění některých jehličnanů v okolí. Je podána žádost o úpravu plynového rozvodu v přízemí sborové budovy. Byla provedena oprava elektrických rozvodů v malém sále a také pro rozsvícení Adventní hvězdy na věži budovy a ve velkém sále. /  br. Hlubuček/

Ve dnech 21. a 22.4.20 byl vymalován malý sál a kancelář kazatele.  Poté se rozhodl br. J. Hlubuček, že opraví a natře dveře a lavice v malém sále, opraví a natře podlahu. V práci pokračoval prakticky celé léto, natřel i část lavic z velkého sálu. Je rozhodnutý pokračovat v práci příští rok. Poděkovat mu, je skoro málo.

Zahradu a louku kolem sboru si zpravidla dáváme posekat. Někdy pomohou bratří.  Jenom 1x jsme po práci poseděli u ohně a opékání buřtů. Snažíme se počesat jablka nebo je posbírat. Jabloně jsou staré, neudržované.

V době pandemie je prázdná budova sboru kontrolována některými členy. Několik sester zajišťuje úklid, řeší běžné problémy, péči o zahradu a podobně.

Aktivity našeho sboru včetně pozvánek, plakátků a fotodokumentace jsou k dispozici na našich webových stránkách www.jbzb.cz. Snažíme se zpřístupnit naše společenství Jednoty bratrské více lidem a srdečně je zveme k nám.

I letos děkujeme za finanční pomoc některých z vás. Požadavky jsou nemalé i při běžném provozu budovy. Přivítáme jakoukoliv částku, kterou nám můžete poslat. Nemějte nám to za zlé. Dobrovolné dary můžete složit na účet Komerční banky, uvedený v úvodu. Je to ale anonymní, dárce neznáme. Proto prosíme, chcete-li, uveďte svoje jméno nebo i adresu.  Dar je také možné předat přímo při shromáždění. Moc děkujeme.

Pandemie Covidu -19 postihla všechna naše společenství, změnila a omezila možnost shromažďovat se. S řadou problémů jsme se mohli vyrovnat, je to v naší moci, musíme si pomáhat. Začíná Advent a vracíme se do sborové budovy. Doufáme, že napořád. Internetová forma bohoslužeb překlenula  omezení. Ale osobní kontakt chybí. Cítíme to všichni, kteří komunikujeme telefonicky. I to je potřeba. Nezbývá pokračovat, doufat v Boží přízeň a požehnání a využít všech možností být spolu.

 

                           za Ochranovský sbor / jednota bratrská/ v Železném Brodě     staršovstvo

 


Příloha

Vytvořeno: 29. 11. 2020
Poslední aktualizace: 29. 11. 2020 20:51
Autor: Správce Webu